FA En
فروشگاه
زيربشقابي
سایز محصولات 30.40 سانتی متر
زيربشقابي
سایز محصولات 30.40 سانتی متر
زيربشقابي
سایز محصولات 30.40 سانتی متر
نام طرح : بیسکوئیت
مواد: چوب پنبه
ابعاد: 6.5 سانتی متر
نام طرح : بیسکوئیت
مواد: چوب پنبه
ابعاد: 6.5 سانتی متر
نام طرح : بیسکوئیت
مواد: چوب پنبه
ابعاد: 6.5 سانتی متر
نگه دارنده قاشق
مواد مورد استفاده: سیلیکون بهداشتی
ابعاد: 5.5.0.5 سانتی متر
نگه دارنده قاشق
مواد مورد استفاده: سیلیکون بهداشتی
ابعاد: 5.5.0.5 سانتی متر
Domim Design 2013 ©
مشخصات محصول
.زیر بشقابی ها مجموعه طراحی شده در سال 1392 میباشند
مواد مورد استفاده در این زیر بشقابی ها الیاف نبافته بوده و
.سایز محصولات 30.40 سانتی متر میباشد
مشخصات محصول
زیر بشقابی ها مجموعه طراحی شده در سال 1392 میباشند
مواد مورد استفاده در این زیر بشقابی ها الیاف نبافته بوده و
سایز محصولات 30.40 سانتی متر میباشد
مشخصات محصول
زیر بشقابی ها مجموعه طراحی شده در سال 1392 میباشند
مواد مورد استفاده در این زیر بشقابی ها الیاف نبافته بوده و
سایز محصولات 30.40 سانتی متر میباشد
مشخصات محصول
همراه با مجموعه زیر بشقابی ها زیر لیوانی هایی طراحی
شده اند که علاوه بر استفاده از مواد طبیعی و قابلیت بازیافت، فضای میزهای شما را با نوعی طنز آغشته میکنند استفاده از شکل خوراکی بیسکوئیت به عنوان زیر لیوانی علاوه بر جنبه کاربردی اش فضای متضاد طنزآلودی را نیز در روزمره شما ایجاد میکند
مشخصات محصول
همراه با مجموعه زیر بشقابی ها زیر لیوانی هایی طراحی
شده اند که علاوه بر استفاده از مواد طبیعی و قابلیت بازیافت، فضای میزهای شما را با نوعی طنز آغشته میکنند. استفاده از شکل خوراکی بیسکوئیت به عنوان زیر لیوانی علاوه بر جنبه کاربردی اش فضای متضاد طنزآلودی را نیز در روزمره شما ایجاد میکند
مشخصات محصول
همراه با مجموعه زیر بشقابی ها زیر لیوانی هایی طراحی
شده اند که علاوه بر استفاده از مواد طبیعی و قابلیت بازیافت، فضای میزهای شما را با نوعی طنز آغشته میکنند. استفاده از شکل خوراکی بیسکوئیت به عنوان زیر لیوانی علاوه بر جنبه کاربردی اش فضای متضاد طنزآلودی را نیز در روزمره شما ایجاد میکند
مشخصات محصول
.شاید زمانهای بسیاری برای شما پیش آمده باشد که درهنگام آشپزی نمیدانید که قاشق خود را کجا بگذارید... این روند همیشگی باعث شکل گیری اولیه این ایده شد تا پایه ای برای قاشق های سرگردان ایجاد شود! شیارهای به علاوه شکل این محصول قابلیت استفاده قاشق ها با سایزهای مختلف را برای کاربر ایجاد میکند. همچنین شکل ضربدری این محصول علاوه بر ایجاد تکیه گاه برای قاشق اصلی فضایی هم برای قاشق دیگری ایجاد میکند
مشخصات محصول
.شاید زمانهای بسیاری برای شما پیش آمده باشد که درهنگام آشپزی نمیدانید که قاشق خود را کجا بگذارید... این روند همیشگی باعث شکل گیری اولیه این ایده شد تا پایه ای برای قاشق های سرگردان ایجاد شود! شیارهای به علاوه شکل این محصول قابلیت استفاده قاشق ها با سایزهای مختلف را برای کاربر ایجاد میکند. همچنین شکل ضربدری این محصول علاوه بر ایجاد تکیه گاه برای قاشق اصلی فضایی هم برای قاشق دیگری ایجاد میکند